Rakennuksen routasuojaus

Routasuojaus on yksi rakentamisen perusasioista. Routasuojauksen tulee toimia luotettavasti vähintään 50 vuotta. Jälkeenpäin routaeriste on kallis ja työläs uusia. Routaeristeen tärkein ominaisuus onkin luotettavuus! Routaeristeeksi tarkoitetulle tuotteelle tulee aina ilmoittaa sulatus-jäädytys-kestävyysominaisuus. Testi kuvastaa hyvin olosuhteita, joihin routaeriste joutuu maassa varmuuskertoimet huomioiden.

Passiivi- ja nollaenergiataloissa alapohjasta vuotava hukkalämpö on niin pientä, että routaeristeiden paksuutta on kasvatettava suorilla seinän osilla 50% ja nurkissa jopa 100%. Toinen vaihtoehto on levittää ruotaeristystä leveämmälle ja asentaa esimerkiksi 3 levyä rinnakkain jolloin päästään 1,8 metrin routaeristys leveyteen.

Yhtenäinen ja suljettu solurakenne

Finnfoam kestää hyvin vaativissakin olosuhteissa esimerkiksi tulvissa tai kuivatusjärjestelmän tehon heikennyttyä. Finnfoamin täysin yhtenäinen ja suljettu solurakenne ei päästä sisäänsä puunjuuria, vettä eikä sen mukana kulkeutuvaa maa-ainesta. Finnfoam-routaeriste ei tarvitse toimiakseen suojamuoveja eikä kuivatusjärjestelmiä. Salaojat ovat kuitenkin erittäin tärkeä osa muiden rakennusosoien toiminnassa ja kestävyydessä, eikä niitä saa koskaan jättää pois.

 

Finnfoam Routasuojausopas

Toimiva ja pitkäikäinen routaeriste on huoltovapaa ja sen tulee toimia koko rakennuksen mitoitetun käyttöiän. Siksi routaeristeen tekniset vaatimustasot tulee asettaa suunnittelussa riittäviksi. Routasuojauksessa routaeristys on kustannustehokkaimpia ja varmimpia tapoja estää vaurioiden syntyminen.